Patricia Heck c/o Nina Klein

Portfolio: Diane Betties photographs ‘Autumn Wonderland’ for INSTYLE Mexico – styling by Tomislav BLAIC and hair & make-up by Patricia HECK, both artists c/o NINA KLEIN AGENCY // 8 files // back to portfoliosIMAGE // NINA KLEIN, Styling: Tomislav Blaic, Hair & Make Up: Patricia Heck, Photography: Diane Betties für Instyle Mexico
IMAGE // NINA KLEIN, Styling: Tomislav Blaic, Hair & Make Up: Patricia Heck, Photography: Diane Betties für Instyle Mexico
IMAGE // NINA KLEIN, Styling: Tomislav Blaic, Hair & Make Up: Patricia Heck, Photography: Diane Betties für Instyle Mexico
IMAGE // NINA KLEIN, Styling: Tomislav Blaic, Hair & Make Up: Patricia Heck, Photography: Diane Betties für Instyle Mexico
IMAGE // NINA KLEIN, Hair & Make Up: Patricia Heck, Photography: Dirk Messner für ELLE
IMAGE // NINA KLEIN, Hair & Make Up: Patricia Heck, Photography: Dirk Messner für ELLE
IMAGE // NINA KLEIN, Hair & Make Up: Patricia Heck, Photography: Dirk Messner für ELLE
IMAGE // NINA KLEIN, Hair & Make Up: Patricia Heck, Photography: Dirk Messner für ELLE